Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts 2019 – kl.18.00
HI Fodbolds Klubhus
Tvedvangen 200
2730 Herlev

Dagsorden:

    Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Forslag
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Valg af to svømmerepræsentanter til svømmeudvalget
7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag sendes til formand@herlevswim.dk

Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i Herlev Svømning. Har du spørgsmål, ønsker en uddybning eller lign. så kontakt formand Jesper Kallesøe formand@herlevswim.dk

Endelig dagsorden for generalforsamlingen kan ses her på klubbens hjemmeside søndag d. 3. marts 2019.

Og husk! Generalforsamlingen er andet end valg til bestyrelsen – det er en klubaften med information om klubbens aktiviteter, en aften i god stemning og en aften med anerkendelse af de sportslige præstationer, der er opnået i løbet af året. Derfor vil der efterfølgende generalforsamlingen blive uddelt nåle, der er opnået i indestående sæson af klubbens svømmere. Det drejer sig både om svømmenåle og startnåle.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Herlev Svømning