Referat af generalforsamling 2021 kan læses her:

Referat Generalforsamling 2021