2. holdet

Konkurrenceafdelingens 2. hold.

Svømmerne på K2 udtages af cheftræneren og den ansvarlige 2.holdstræner, tilbud om deltagelse på dette hold, sker kun på baggrund af udtagelse.

Målet med holdet er, at blive klar til Eliteholdet gennem personlig udvikling og forbedring af sportslige præstationer.

På dette hold skal man lære at træne. Det er derfor vigtigt, at man har den rette indstilling til svømning og at man prioriterer sin træning og svømmestævner. Prioriterer man ikke svømning højt i sin hverdag, er 2.holdet ikke holdet, man skal svømme på. Antallet af træninger kan aftales med ansvarlige 2.holdstræner, men som udgangspunkt minimum 4 gange ugentligt.

Ud over træning vil der være stævner og andre aktiviteter i løbet af året, som man tilbydes at deltage i. Det er et krav, at man deltager ved udvalgte aktiviteter for at gå på holdet og man skal påregne en deltagerbetaling ved alle aktiviteter.