Talenthold

Svømmerne på Talentholdene (803 og 804) udtages af Talenttræneren i samarbejde med cheftræneren og om muligt med svømmeskoletræneren. Tilbud om deltagelse på dette hold sker på baggrund af udtagelse.

På dette hold skal man lære de grundlæggende færdigheder, samt lære at træne, så man i fremtiden kan rykke op på 2.holdet. Der vil i træningen være fokus på de grundlæggende færdigheder, men det handler stadig hovedsageligt om glæden ved bevægelse i vand, og derfor laves der stadig aktiviteter og lege i vandet, der komplementerer de færdigheder, der indøves.

Ud over træning vil der være stævner og andre aktiviteter i løbet af året, som man tilbydes at deltage i. Det er forventeligt at man deltager i så meget som muligt og specielt i den træningstur som er planlagt i uge 42, sammen med den øvrige konkurrence afdeling.