VISION

FRA BABYSVØM TIL OL

Vi skaber de optimale vilkår så alle kan udnytte deres potentiale fuldt ud.

Identitet

Dygtige ledere
Vi har en professionel ledelse der:

 • Udstikker tydelige mål og rammer.
 • Yder højt serviceniveau.
 • Skaber velfunderet økonomi.
 • Samarbejder.
 • Sætter høje kvalitetskrav til os selv og vores trænere

Klub med traditioner
Gennem vores klubånd, sociale ansvar og traditioner, er vi kulturbærere der skaber:

 • Fællesskab
 • Tryghed
 • Glæde

Innovative
Vi vil udfordre det etablerede system med nye løsninger på driftsområdet
Vi er proaktive i forhold til at opsøge de gode ting der virker og gøre dem til vores egne.

Kvalitetsbevidste
Vi skaber det gode læringsmiljø gennem højt uddannede trænere og træningskapaciteter.
Vi udvikler den enkelte svømmers potentiale bedst muligt.
Derved bliver vi den foretrukne samarbejdspartner inden for idrætslivet.

Værdier

Respekt

 • Accept af forskelligheder
 • Loyalitet
 • Respekt for hinanden og hinandens roller
 • Respekt for personlighed og faglighed
 • Respekt for klubben

Professionel

 • Ansvarlig
 • Ordentlig
 • Handlekraftig

Ærlighed

 • Konstruktiv feedback
 • Positiv hensigt
 • Fremad rettet fokus
 • Udviklings orienteret

Fællesskab

 • Sammenhold
 • Traditioner
 • Rummelighed
 • Loyal overfor fællesskabet

Overbevisninger

Vi er positive

 • vi har en positiv tilgang til at udvikle mennesker
 • Vi møder kritik med et positivt afsæt
 • Vi er nysgerrige og åbne for inspiration
 • Vi har fokus på det der virker
 • Dialog foregår i en positiv tone

Vi løfter i flok

 • Alle er vigtige i fællesskabet
 • Vi forventer alle bidrager

Det kan altid blive lidt bedre

 • Vi søger proaktivt forslag til forbedringer
 • Gennem udvikling når vi vores mål

Vi er engagerede

 • Vi tror på det vi gør
 • Vi tager initiativ
 • Vi er stolte af det vi gør

OL
Babysvoem