Ofte stillede spørgsmål

ilmelding sker via vores hjemmeside www.herlevswim.dk . Du klikker på "Tilmelding" i højre side, og kan derefter i første omgang orientere dig omkring de forskellige niveauer/holdbeskrivelser, således at du kan tilmelde dig det rigtige hold.

Ved tryk på Quick-link og ønsket holdtype, kommer du direkte videre til disse hold, og ved et klik mere på f.eks. ønsket type, Svømmeskole 2, kommer der en oversigt over holdene, tidspunkter osv.

Hvis du ønsker at tilmelde dig, opretter du en profil på den person, som du ønsker at tilmelde i venstre side af billedet. Der skal oprettes én profil pr. deltager, der skal tilmeldes. Det er således IKKE muligt at tilmelde andre via en andens persons profil, ej heller søskende eller familiemedlemmer. Profilen bliver tilknyttet det tilmeldte hold og derfor skal profilen være personlig. Man kan sagtens tilknytte samme emailadresse, tlf.nr. osv., til flere forskellige profiler.

Hvis der står en pris ud for det ønskede hold, er der stadig ledige pladser på holdet. Hvis der står "Venteliste" er det kun muligt at tilmelde sig ventelisten til det pågældende hold. Hvis der står "Udsolgt" er det ikke længere muligt at tilmelde sig - hverken til holdet eller ventelisten.
Ønsker du at tilmelde dig to hold, får du 50% rabat på tilmelding nummer to. Bemærk, at du først er tilmeldt et hold når betalingen er gennemført og særskilt kvittering på betaling og tilmelding, er modtaget på mail via medlemssystem. Kvittering generes automatisk kort tid efter tilmelding og betaling er gennemført.

Når du tilmelder dig et hold første gang, vil du blive du blive opkrævet et indmeldelsesgebyr, sammen med betalingen for holdet. En oprettet profil vil blive gemt i Herlev Svømning i 3 år efter udmeldelse, og vil derfor kunne benyttes igen indenfor denne periode, og du vil så ikke blive opkrævet indmeldelsesgebyr igen.

Vores sæson løber fra 1. september til 31. maj, for vores almindelige svømmeskolehold, men helt frem til den 31. april tager vi forsat imod nye tilmeldinger.

Sæsonen for Babysvømmehold, Voksenhold, Fitness-hold og Boblehold er fra 1. september til 30. juni.

Vi opkræver kontingent i 3 rater i Herlev Svømning, men det er naturligvis muligt at betale for en hel sæson. Der opnås 5 % rabat, hvis man betaler for fuld sæson.

Hvis man tilmelder sig efter sæsonstart opkræves det fulde beløb ved tilmelding, men det for meget betalte beløb, udregnet efter hvor lang tid der resterer af sæson/rate, vil blive returneret i løbet af 1-2 hverdage. Efter 1. marts reduceres kontingentet automatisk.

Som eksisterende medlem får du fortrinsret med hensyn til tilmelding til den kommende sæson og kan derfor tilmelde dig fra ca. d. 10. juni. Du får besked pr. mail, når der åbnes for tilmelding til den ny sæson. For nye medlemmer åbner vi tilmelding i slutningen af juni måned. De præcise tidspunkter vil fremgå af vores hjemmeside, når vi kender dem.

Ventelister gælder kun til det pågældende hold og kun i den sæson hvor du tilmelder dig en venteliste. Én venteliste plads er gratis. Du har mulighed for at tilmelde dig til flere ventelister, og vil ikke blive opkrævet gebyr for dette. Vi vil sætte stor pris på, at du sletter dig fra ventelisten, hvis den ikke længere er aktuel.

Ventelisten fungerer automatisk og er listebaseret således at hvis den første på listen ikke ønsker pladsen, går pladsen videre til den næste i den rækkefølge, man er tilmeldt. Når du bliver tilbudt en plads sendes der både sms og mail, og du har 48 timer til at reagere på mailen og acceptere pladsen. Hvis du ikke har reageret i løbet af 48 timer, går pladsen videre til den næste på ventelisten.
Såfremt du allerede er tilmeldt et hold, vil du få valget om at deltage på det yderligere hold eller flytte over til det nye hold. Hvis det sidste er tilfældet flyttes betalingen med til det nye hold.
Du vil få tilbudt pladsen to gange og hvis du også anden gang vælger ikke at tage pladsen, bliver du automatisk slettet fra ventelisten. Vi tilbyder op til fem pladser pr. venteliste pr. hold.

Alle relevante informationer omkring det/de tilmeldte hold, fremsendes som en kvitteringsmail til den oplyste e-mail adresse i profilen. Du kan også finde informationerne via tilmeldingssystemet www.herlevswim.dk når du logger ind på den oprettede profil. Under "Mine tilmeldinger" kan alle relevante informationer omkring det/de tilmeldte hold ses.

Ved at trykke på den lille lup ud for det ønskede hold åbner informationssiden og alle informationer omkring holdet vises, bl.a. trænerens navn, tid og sted for undervisningen.

Har du allerede en profil, men har glemt dit og brugernavn og password, kan du på www.herlevswim.dk og "Tilmelding" klikke på "glemt login info". Du vil efterfølgende få tilsendt login info til den e-mail adresse, som er oprettet på profilen.

Hvis man oplever, at man ikke modtager mails og informationer fra os, kan det tænkes at profilen evt. skal opdateres med korrekt mailadresse og telefonnummer. Men vi opfordrer også til, at man tjekker sit spamfilter. Det er dig som medlem der skal rette din profil, hvis der ændres, f.eks. ny adresse, tlf.nr. eller e-mailadresse. Og det er vigtigt, for at I modtager vigtige oplysninger fra os. (Vi hjælper selvfølgelig gerne med opdatering, hvis det er uoverskueligt for dig)

Herlev Svømning har svømmeundervisning i Herlevbadet og Hjortespringbadet, som har forskellige adgangsforhold.

I Herlevbadet møder man blot op og bruger omklædningerne i kælderen. Det er træner på de enkelte hold, der foretager afkrydsning og tjekker at man er tilmeldt og fortsat betalende medlem.

I Hjortespringbadet skal der bruges særlige adgangs-armbånd, som vi anbefaler at du får lavet i receptionen i Hjortespringbadet i ugen op til din første undervisningstime. Armbåndet koster 50 kr. i depositum, husk kvitteringsmail for indmeldelse på hold i Herlev Svømning og medlemmets Sundhedskort ved oprettelsen.

Såfremt et udleveret adgangsarmbånd bortkommer, kan du få et nyt i Hjortespringbadets reception mod nyt depositum.

Adgangsarmbåndet bruges hver gang I skal til undervisning i Hjortespringbadet, og fungerer også som "nøgle" til skab i omklædningen.

Adgangsarmbåndet er kodet, og det kan kun bruges i forbindelse med den tilmeldte undervisning i holdets undervisningstid, og i det bassin undervisningen foregår. Adgangsarmbåndet giver ikke adgang til badets øvrige bassiner, eller på andre tidspunkter.

Tiden som fremgår af din tilmeldingskvittering, er den tid der beregnes i vandet dvs. reel undervisningstid. Derfor skal du være omklædt og klar ved bassinkanten til denne tid.

Vi opfordrer til, at du først går til omklædning 15 min før, og først går ind i hallen få minutter før undervisningen starter for ikke at genere det forudgående hold og selv blive afkølet. Du må ikke gå i bassinet før træneren har givet tilladelse og du skal forlade bassinet, når undervisningen er slut. (For babysvømmere kan man gå i omklædning en halv time inden holdets starttidspunkt)

Hvis der er offentlig badning i en anden del af svømmehallen, skal der købes billet, hvis du vil bade før eller efter din undervisning. Det samme gælder for forældre eller pårørende, der ønsker at svømme før, under eller efter undervisningen.

Fordeling af træneren, ligger først klar umiddelbart inden sæsonstart. Det er ikke muligt at få oplyst kontaktoplysninger på træneren, men det er muligt at skrive en mail til herlevswim@klub-modul.dk som så vil blive videresendt til den pågældende træner.

Hvis du ønsker at flytte hold, evt. efter opfordring fra din træner, kontakter du vores kontor, enten på mail kontor@herlevswim.dk eller telefonisk på 4484 4444 i kontortiden tirsdage mellem kl. 18.00-19.00, hvorefter vi hjælper dig med at rykke hold. Vi opfordrer til, at du inden du kontakter os, har orienteret dig om eventuelle ledige pladser via vores tilmeldingsmodul, så du ved hvad der passer dig.

Forældre, bedsteforældre eller andre der måtte ønske se børnene svømme, er velkomne på balkonen i Herlevbadet, eller tilsvarende i Hjortespringbadet v. caféen. Vi vil gerne have, at man forlader bassinkanten efter at barnet er afleveret til træneren, fordi vi ønsker at barnets fokus skal være på trænerne under hele undervisningen.

Hvis du kun er fraværende én enkelt gang eller to, er det nok at sige det til træneren undervisningsgangen før, og hvis du er syg en enkelt gang, behøver du ikke melde afbud. Hvis du er fraværende mange gang i træk, vil vi meget gerne høre det på kontoret via mail herlevswim@klub-modul.dk så vi kan give træneren besked. Du vil aldrig blive afmeldt dit hold pga. fravær.

Udmeldelse skal ske via mail på kontor@herlevswim.dk eller herlevswim@klub-modul.dk Tilbagebetaling af indbetalt kontingent foretages ikke jf. vores betingelser, der fremgår på vores hjemmeside.
Bemærk, at du ved udmeldelse mister fortrinsretten med hensyn til tilmelding til den kommende sæson.

Vi bestræber os rigtig meget på ikke at aflyse undervisningen, men grundet helligdage, skolefridage, skoleferier, hærværk, uheld i svømmehallen (fx fækale udslip), tekniske reparationer/nedbrud og stævner, samt pludselig opstået sygdom, så vil der opstå aflysninger i løbet af en svømmesæson.

Som det fremgår af klubbens medlemsbetingelser gives der ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses pga. ovenstående årsager eller andre uforudsete hændelser. Vi bruger al vores tildelte baneplads til holdundervisning, og har derfro ingen mulighed for at tilbyde erstatningsundervisning.

Den betaling I afgiver ved tilmelding er et kontingent og giver Jer et medlemskab af Herlev Svømning. Betalingen giver ikke nødvendigvis ret til et bestemt antal gange undervisning, idet der vil være forskel i forhold til hvilken ugedag, man er tilmeldt. Vi bestræber os meget på ikke at aflyse planlagt undervisning og dermed give de bedst mulige betingelser for at lære at svømme